werken in Leergroep 1

Wat bij ouders nog niet bekend is maar mij wel erg bezighoudt, is mijn werkplek in het nieuwe schooljaar. Ik mag mee gaan draaien in leergroep 1. In leergroep 1 zijn kinderen van 4-5-6 jaar samen op ontdekkingstocht. Zij worden hierbij begeleid door hun groepsgenoten en ons als leerkrachten. Deze kinderen van 4-5-6 jaar reizen samen door de wereld. Op zoek naar verwondering. Onze taak als begeleider is ervoor te zorgen dat kinderen zich fijn voelen op school (welbevinden) en dat ze een hoge mate van betrokkenheid laten zien. Wanneer welbevinden en betrokkenheid in orde zijn, komt de rest vanzelf. filmpje Marcel van Herpen  Hoe mooi is het wanneer dat waar je al jaren naar toe wilt, zich voor je voeten ontplooit.

Nu ik weet dat ik onderdeel ga uitmaken van deze leergroep, maak ik ook deel uit van het pad er naartoe. Deze eigentijdse wijze van onderwijs vraagt een omslag in denken van leerkrachten, kinderen en ouders. Dit proces doorlopen we samen. Het team heeft een app aangemaakt en een pinterest bord waarop ervaringen en ideeën gedeeld worden. Stap voor stap maken we samen de omslag. Initiatieven die vanuit kinderen zelf komen worden gezien en er wordt op geanticipeerd. Door leerkrachten en kinderen wordt hardop (om)gedacht. Betrokkenheid groeit, zowel bij kinderen als bij leerkrachten. De energie die daaruit voortkomt zorgt voor een enorme “state of flow”.