Buro PO

Samenwerking Buro PO

Binnen Buro PO werken Praat en teken  (Esther van de Pas) en Onderwijs en Uitvoering (Mariëlle van Oorschot) samen aan professionalisering van Onderwijs. Samenwerking is gericht op:

  • werken met kinderen
  • werken met professionals

Buro PO werkt bij diverse projecten samen met Eigen Kracht, Sylvie van Straten.

Werken met kinderen

Buro PO verzorgt de KomBas training op scholen en op basis van losse inschrijvingen. Daarnaast zet Buro PO zich in om het project “Mijn masker af”verder te verspreiden

Werken met professionals

Buro PO verzorgt trainingen op maat voor groepen professionals. Hierbij kun je denken aan: gespreksvoering met kinderen, het stellen van doelen met kinderen, het geven van feedback, omgaan met kinderen met verlies (Mijn masker af) etc.

Voor meer informatie:

Buro PO informatie over Buro PO en de KomBastraining

Mijn masker af informatie over Mijn masker af

Praat en teken informatie over Praat en teken

Eigen Kracht informatie over Eigen Kracht