Aanbod

Aanbod Onderwijs in Uitvoering

Onderwijs in Uitvoering is in te schakelen door scholen en door particulieren voor diverse activiteiten:

Begeleiding professionals:

  • Inspiratiemomenten voor leerkrachten en / of ouders over diverse onderwerpen.
  • Training op maat voor teams, groepjes leerkrachten of individuele leerkrachten. Onderwerpen in overleg.

Begeleiding kinderen

Heeft u vragen rondom het welzijn van uw kind? Vindt u het lastig om zonder aannames of oordelen met uw kind in gesprek te gaan? Dan kan ik u helpen door samen met uw kind te bekijken waar zijn of haar behoeften liggen.

Vindt uw kind het lastig om door de berg huiswerk heen te komen? Samen met uw kind maken we een plan. Hoe leer JIJ het beste en hoe plannen we dat in in JOUW week?

Of misschien zoekt uw kind een volwassene om (een paar keer) samen huiswerk te maken.

Begeleiding van kinderen kan thuis of op locatie plaatsvinden.

Begeleiding Impulsklas

Voor sommige kinderen is het fijn wanneer ze net een extra zetje krijgen, zodat ze binnen de klas weer wat gemakkelijker verder kunnen. De Impulsklas verzorgt voor kinderen een aanbod van 12 weken waarin gezamenlijk gewerkt wordt aan gedrags- en werkhoudingsdoelen. 12 Weken lang komen kinderen 1 dagdeel per week in de Impulsklas. We geloven er in dat wanneer het kind samen met ouders en school aan zijn doelen kan werken, de kans op succes groter wordt. Daarom bezoekt het kind de groep samen met een ouder. De Impulsklas wordt begeleid door een leerkracht en een ouderbegeleider. Ouders kunnen met hun vragen bij de ouderbegeleider en bij elkaar terecht. Ouder-ouder contacten blijken heel waardevol zijn. Om de transfer naar de eigen groep zo soepel mogelijk te laten verlopen, is er wekelijks een overdracht met de leerkracht. Ook wordt er geobserveerd in de groep. Halverwege het traject is er een tussenevaluatie met kind, ouders, leerkracht, Intern begeleider en Impulsklasbegeleiders.

Meer informatie over Impulsklassen: Impulsklas